Ježíš


Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval,
Izajáš 43,4

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Svědectví z kurzu Alfa

Pavla Genzerová

Před patnácti lety jsem docela zoufale hledala blízký vztah s Bohem. Věděla jsem, že Bůh existuje, chodila jsem do kostela a modlila se, ale něco podstatného mi chybělo. Nikdo mi tenkrát neřekl, že je dobré mít osobní vztah s Bohem. Nevěděla jsem ani, jak se mohu k Bohu více přiblížit. Kdybych tenkrát absolvovala Alfu, moc by mi to pomohlo... Svědectví z kurzu Alfa

V září 2004 jsem začala navštěvovat kurz Alfa v Kroměříži. Tento kurz je určený pro všechny, kdo se chtějí blíže seznámit s křesťanstvím. Každý týden, po dobu tří měsíců, jsme se scházeli v jedné restauraci a poslouchali různé přednášky o křesťanském životě a následně jsme se k danému tématu vyjadřovali v menších skupinkách.

Já jsem v křesťanství vychovaná, takže jsem si myslela, že tento kurz není pro mě určený a nic nového mi nepřinese. Začala jsem tam jezdit kvůli jedné mojí kamarádce. Ta ale jezdit přestala, já však zůstala. Protože jsem zjistila, že Alfa má co říct i mně. Přispěli k tomu hlavně přednášející, kteří zde svědčili o svých zkušenostech v životě s Bohem. Kurz Alfa byl pro mne především velkým povzbuzením, že Bůh skutečně jedná v životech lidí a že může být velkým požehnáním pro člověka. Také jsem se zde dozvěděla hodně užitečných informací, např. proč a jak číst Bibli nebo jak nás Bůh vede. To vše bylo pro mne přínosem. Nejvíce mne ale oslovilo téma o Duchu svatém, kterému byl věnován celý jeden den. Netrávili jsme ho jenom při přednáškách, ale též při modlitbě a slavení mše svaté. Duch svatý je ten, který zapaluje srdce lidská a dává vodu živou našim „vyprahlým studním“. Ani lidé, ani věci, ani práce dosud nenaplnili trvale moje srdce takovou láskou, pokojem a radostí, jakou mě naplňuje Duch svatý. Kdo aspoň trochu chtěl, mohl na Alfě zakusit toto působení Ducha svatého. Bůh také dává do srdce člověka touhu po službě druhým lidem. Ať už svědectvím, modlitbou, vzájemnou výpomocí nebo nějak jinak. Během kurzu jsem toto nejednou pocítila. V Bibli je psáno, že máme nést břemena jedni druhých. To mě už dříve hodně oslovilo.

V průběhu kurzu jsem si uvědomila ještě dvě skutečnosti. Před patnácti lety jsem docela zoufale hledala blízký vztah s Bohem. Věděla jsem, že Bůh existuje, chodila jsem do kostela a modlila se, ale něco podstatného mi chybělo. Nikdo mi tenkrát neřekl, že je dobré mít osobní vztah s Bohem. Nevěděla jsem ani, jak se mohu k Bohu více přiblížit. Kdybych tenkrát absolvovala Alfu, moc by mi to pomohlo. Nemusela bych Boha hledat dalších dlouhých deset let. Až ve svých 30-ti letech jsem na duchovní obnově (kurzu Filip) prožila osobní setkání s Bohem a pochopila, proč je dobré Bohu odevzdat svůj život a začít s ním spolupracovat.

Na Alfě mi došla ještě jedna věc. Přestože mé srdce zahořelo láskou k Bohu, stále zůstávám člověkem hříšným, který Boha stále zraňuje a mnohdy sesazuje z trůnu nejvyššího. Různá pokušení jsou v mém životě pořád přítomná. Je to neustálý boj mezi „nebem a zemí“. Ale jsem přesvědčená o tom, že pokud se já na Boha nevykašlu, On už nedovolí, abych se vrátila zpět a žila dřívějším způsobem života, kdy jsem si vše řešila sama bez Boha. To už opravdu nechci. Je ale důležité, aby to ANO nebylo řečeno Bohu jenom jednou v životě, ale je třeba ho říkat každý den.

Mohu říct, že po mém obrácení (před čtyřmi lety) mne křesťanství začalo bavit. A když Vás baví žít s Bohem a přináší Vám to radost, je to úplně jiné, než když jenom víte, že je dobré v Boha věřit a plnit si povinnosti křesťana. Vztah s Bohem se mi stal tím nejdůležitějším, co jsem v životě poznala. Bůh mi nabízí něco, co mi naše společnost, plná nejistot a obav z budoucnosti, není schopna dát. Je to JISTOTA a NADĚJE. Jistota, že je Bůh se mnou za všech okolností a naděje, že mě Bůh vyvede z mých problémů a dá mi sílu, zvládat všechny těžkosti, které mi život přináší. Bůh mi také dává svobodu a smysl života.

Moc děkuji Bohu za kurz Alfa, též organizátorům i všem účastníkům kurzu za krásné společenství plné lásky a porozumění.

Dnes už vím, že nestačí o vztahu s Bohem jenom číst nebo si nechat o něm vyprávět. Je třeba ho prožít. Kurz Alfa může být k tomu skvělým návodem. Všem vám, kdo jste ještě nenavázali osobní vztah s Bohem, ze srdce přeji, aby jste se s Ním setkali a aby se Bůh stal Vašim blízkým přítelem, kterého budete s radostí vyhledávat.

Pavla Genzerová, Zlín, prosinec 2004


Úvodní setkání dalšího běhu Kurzu ALFA začíná 21.září 2005 v 19.00hod. v restauraci Centrál na Velkém nám. v Kroměříži. Pořadatelem je Společenství pro Ježíše Kroměříž . Přihlásit se lze na mailové adresa: brana@email.cz nebo na tel.: 605 265 234.

Více o kurzech Alfa a aktuální seznam kurzů konaných v České republice najdete na webových stránkách http://www.kurzyalfa.cz/


Pozn.: Foto z kurzu ALFA.

Zobrazeno 25131x od 20. 12. 2004
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 1184x, aktuálně 2.85 bodů

Jak Tě svědectví oslovilo? 0 1 2 3 4 5  (5 = nejvíce)
Chcete-li sponzorovat překlad svědectví
"Svědectví z kurzu Alfa"
z češtiny do...
  Cena za překlad Můžete zde:
...angličtiny 500 Kč Sponzorovat
...němčiny 500 Kč Sponzorovat
Proč sponzorovat překlady? Jak sponzorovat překlady?
Sponzor překladu
M M M, M
M
M
IČ: M
M
M
M, M, M M
tel.: M
M M
_ _ _, _
_
_
IČ: _
_
_
_, _, _ _
tel.: _
_ _
Kategorie
Ostatní (140)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (142)
Povzbuzení víry (153)
Vyslyšení modlitby (94)
Boží zásah (187)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (168)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (14)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví