Ježíš


Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí zlého.
1 J 5,19

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Satan donaha

Ludvík Šojdr

Při této zkušenosti jsem si uvědomil, že právě toto je situace, o kterou satan, či jeho služebníci démoni, vůbec nestojí. Že je totiž rozpoznán. Že je přede všemi přítomnými obnažen úplně donaha všechen ten hnus, jehož je nositelem. Satan donaha

    Jednou ze základních strategií ďábla je, že chce zůstat nepoznán. Ve skrytu. Jeho největším vítězstvím, jehož se mu v podstatě již podařilo dosáhnout, je pokroková uvědomělost vzdělaného člověka 21.století, který přece nebude věřit v nějaké pohádky o ďáblu. To, že v existenci ďábla nevěří pohané je ještě pochopitelné. Méně pochopitelné již však je, že jeho konkrétní praktické působení popírají či podceňují i samotní křesťané, dokonce kněží, biskupové, kardinálové.. Praktické projevy zla jsme schopni přisoudit čemukoliv jinému, jen ne konkrétní, neviditelné, nicméně velmi inteligentní duchovní bytosti a jeho armádě temných služebníků – satanu a démonům. A vůbec představa, že by někdo v dnešní době mohl být dokonce ďáblem posedlý, je už zcela nepředstavitelná. V dnešní době pokrokové společnosti 21. století? Takové tmářství patří přece někde do středověku. Hlupák a blázen, kdo by v něco podobného věřil.

   Mám s projevy satana své konkrétní zkušenosti a pochopil jsem, že pokud se člověk nesetká s posedlostí tváří v tvář, považuje to opravdu za středověké babské báchorky určené maximálně do pohádek a ke strašení malých zlobivých dětí.

Setkání s ďáblem ve společenství.

   Před časem jsem četl svědectví jednoho význačného exorcisty, který při své službě vymítání démonů spolupracoval na dálku s jistým společenstvím, které se v tu dobu na tento úmysl modlilo v jazycích. Hovořil o tom, že ďábel nemůže vystát zpěv v jazycích, působí na něho přímo trýznivě a průběh vymítání je pak snadnější pro exorcistu i pro postiženého, který při tomto procesu prožívá velkou duševní trýzeň..

   Podobnou zkušenost jsme zaznamenali na jednom z našich pravidelných nedělních setkáních společenství. Při zpěvu v jazycích se u jednoho z hostů setkání nečekaně projevila démonická přítomnost a démon nás začal nepopsatelným zvířecím hlasem (který byl zcela odlišný od hlasu člověka z něhož vycházel) zasypávat nadávkami, urážkami, posměšky, ale i zastrašovat zcela neskutečným řevem… Bylo zcela zjevné jak démona Boží přítomnost mezi námi „trápila“ a za každou cenu chtěl dosáhnout toho, abychom se takto modlit co nejdříve přestali.

   Při této zkušenosti jsem si uvědomil, že právě toto je situace, o kterou satan či jeho služebníci démoni vůbec nestojí. Že je totiž rozpoznán. Že je přede všemi přítomnými obnažen úplně donaha všechen ten hnus, jehož je nositelem. A že kdyby ho takto všichni lidé zažili a na „vlastní kůži“ poznali, začali by úplně jinak přemýšlet o duchovním světě, příčinách zla, ale především o tom, jak se zlu bránit, jak mu předcházet a kde hledat záchranu.. Začali by hledat Boha, přijímat Ježíše jako Pána do svého srdce a pak Jeho mocí začali démonům poroučet, když nás začnou obtěžovat v našem životě. Teď mám na mysli především tzv. autoexorcismus. Setkání s démonem tváří v tvář mne postupně přivedlo ke konkrétní  ranní modlitbě za sebe, za mé syny, za mou rodinu, přátele. 

   „Ve jménu Ježíše nyní svazuji všechny démony či služebníky zla, kteří v tomto okamžiku útočí nebo kteří se i teprve připravují dnes zaútočit proti mně, proti mým synům, proti mé manželce, proti mým spolupracovníkům na pracovišti. A současně vám přikazuji, abyste okamžitě odešli k Ježíšovým nohám, aby s vámi naložil podle své vůle.“

   A současně prosím: „Přijď Duchu svatý a naplň mne svou mocí a silou žít podle Božího plánu. Přijď a způsob v mém srdci, aby Ježíš nebyl nijak omezen být dnes Pánem mého života.“

   Nelze samozřejmě úspěšný život podle evangelia vyřešit touto jedinou modlitbou, ale je to velmi dobrý předpoklad takto začít den a přijmout Boží ochranu, sílu a moc, která je Božím dětem zcela zdarma a samozřejmě nabízena.

   Těžko se s touto modlitbou ztotožní neobrácený křesťan. Bude mu připadat jako něco bláznivého, ne-li přímo „ujetého“. Základní problém církve je, že těch neobrácených křesťanů, ale i kněží, biskupů a kardinálů je takové množství, že si pak skrytý satan a jeho služebníci hrají s církví jako kočka s myší. Veškerá moc a autorita nad příčinou všeho zla, ďáblem a jeho služebníky, kterou nám Ježíš svou obětí na kříži vybojoval, není křesťany využívána podle Božích představ. Naopak. Satan je v ofenzívě. Zveřejněné aféry posledních dnů s pedofilií a homosexualitou v církvi jsou jenom špičkou tušeného ledovce..

   Lék proti tomu? Jediná věc: Osobní obrácení…

   Setkat se s Ježíšem v Jeho Lásce, což je jediná cesta jak srdcem pochopit, co to znamená být Božím dítětem, vyhlásit a stále každý den vyhlašovat jasným  a nezpochybnitelným prohlášením Ježíše Pánem svého života a pak v Jeho moci beze strachu poroučet i satanu a jeho démonům, aby se poroučeli z mého života.

   Boží život lze žít jen Boží silou, ale tu lze přijmout, jen když Ježíše každý den znovu a znovu zvu do svého srdce: „Ježíši, buď i dnes  Pánem mého života“. Bez tohoto postoje nelze evangelium úspěšně žít. Z vlastních sil dojdu (i cestou křesťanství  bez obrácení) úspěšně tak akorát do pekla.. A kolik křesťanů, a možná i biskupů a kardinálů tam má, byť třeba nevědomky, protože fakticky ani netuší, co to obrácení je (nebo tuší ale nechtějí),  nakročeno…

Víra, o níž hovoří Bůh je, víra srdcem.. celým srdcem.. Pokud není účastno CELÉ SRDCE, nic z evangelia nefunguje.. Panovník praví: "Protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta." Iz 29,13-14
   Mohu se modlit, chodit do kostela,  ke svátostem a Bůh je stále kdesi daleko, neslyší, nevidí, nemluví… Na rozdíl od Pána temnot, který pak úspěšně ve skrytosti spřádá své sítě jak zničit člověka, celé stvoření.. A má to, přiznejme si, snadné.. Kolik jeho služebníků vedoucích tento svět do temnot (politici, bankéři, ekonomové... ale i neobrácení křesťané, kteří o osobní obrácení nestojí a nehledají ho …) mu, nevěříce v jeho schopnosti a možnosti, pomáhá..

   Je pouze jediná cesta:  OBRÁCENÍ, OBRÁCENÍ, OBRÁCENÍ.

 

 V březnu 2010 Ludvík Šojdr, katolík

P.S. Občas slyším - "Nevím zda jsem obrácený a nevím co pro to udělat". Pokud je to i Tvůj problém, tak se ozvi. Dosáhnout obrácení není vůbec nic složitého. Je pouze jediný předpoklad - že chceš. Že máš pro setkání s Bohem otevřené srdce. Pokud ano, neexistuje žádná překážka nastoupit tuto cestu a klidně se ozvi: obraceni@kromeriz.cz  Někdy před 24 lety bych byl sám velmi rád, kdybych podobnou nabídku dostal..

Satan nestojí o svou nahotu. Děsí se jí. Není to určitě nijak příjemné podívání, ale je velmi účinné pro pochopení jak je skutečný a živý (Pozor - osoby se slabší psychikou ať si raději videa nepřehrávají).

 Exorcismy v pravoslavé církvi zde: http://pravoslavi.cz/filmy/flash/exorcismy/index.html

 Svědectví P. Gabriele Amortha - hlavního exorcisty Vatikánu a další videa:

Související článek: Svědectví hlavního vatikánského exorcisty.

Zobrazeno 38820x od 14. 03. 2010
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 1685x, aktuálně 3.04 bodů

Litujeme, ale nulou mají právo hodnotit pouze lidé, kteří jsou ochotni vydat své svědectví.
Pošlete-li své svědectví, budete mít právo dále hodnotit.
Jedno ze svědectví jste nulou hodnotili dne 10. 08. 2022. (IP: 44.197.230.180)
Sponzor překladu
M M M, M
M
M
IČ: M
M
M
M, M, M M
tel.: M
M M
_ _ _, _
_
_
IČ: _
_
_
_, _, _ _
tel.: _
_ _
Kategorie
Ostatní (140)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (142)
Povzbuzení víry (153)
Vyslyšení modlitby (94)
Boží zásah (187)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (168)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (14)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví

Lenka Grossmanová nesmrtelnost@seznam.cz
Chci MOC poděkovat za toto svědectví o satanovi.
Já tohle také zažila a tak moc jsem se vylekala a tak moc to na mě \" zapůsobilo\" že jsem skončila měsíc na psychiatrii a postupně nacházela zase odvahu vrátit se do církve. Při tom zážitku exorsismu (stalo se to na otci Billovi v Koclířevě) jsem měla pocit že to je zlý sen a vůbec jsem neviděla vítězství Krista, ale naopak strach, manipulaci a vůbec jsem chtěla dát pryč ruce od církve a chtěla to vysvětlit exaktní cestou vědy. Na psychiatrii v Kroměříži jsem pochopila, že to ale nejde. Že ďábel skutečně existuje a to co jsem zažila je pravda a že skutečně vedeme duchovní boj. Postupně jsem našla odvahu jít za otcem Havlátem a Pán mi ukazoval cestu o k Němu. Byla to velká zkouška, a je velmi smutné, že vlastně existuje i velmi málo křesťanů, kteří tomu věří.......Já sama jsem před touhle svojí velkou zkouškou a cestou důvěry k Panu tohle popírala......
Paul Glabasnia pglabasnia@gmx.de
To není film k zábavě, ale realita. Posedlost zlými duchy je dokumentována
v Bibli,v Novém zákonu, ale i v dnešním životě je přítomná. Sám jsem zažil
podobné případy. A myslím si, že i někteří křesťané mají v sobě zlého
ducha, o kterém nevědí, ale on se projevuje, když má k tomu příležitost.