Ježíš


Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.
Zj 21,6-7

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Boží domov pro bezdomovce

Táňa Šebestová

Člověk, kterého Bůh stvořil k obrazu svému - žil jako pouhý živočich a také se tak choval. Pronásledovaná lidmi / jednou ji dokonce polili benzínem a chtěli podpálit / a proto nedůvěřivá, nemluvná, ale pro Boha byla vzácná a milovaná. Boží domov pro bezdomovce

Jmenuje se Táňa, je jí přes padesát let a již čtvrtý rok žije v domově důchodců. Její život nebyl vždy radostný. Narodila se s vrozenou deformací levé ruky, vrozenou vadou chůze, mentálně slabší. Třebaže se později vdala za stejně postiženého muže, po jeho smrti zůstala sama. A protože vypočítavost a neláska některých lidí nezná hranic, přišla tato žena podvodným způsobem krátce po smrti svého manžela o byt, a tím i o střechu nad hlavou. Přes noc se z ní stal bezdomovec. Protože vlastnila invalidní důchod, stala se terčem zájmu pro ostatní bezdomovce, dokud důchod společně nepropili, což netrvalo dlouho. A tak žila tři roky, živila se z kontejnerů a spala “pod širým nebem.”

Poprvé jsem ji viděla na autobusové zastávce v “ jejím rajonu” v Zábřehu, nedaleko Kulturního domu, kde právě probíhala naše křesťanská konference. Seděla s jedním “kolegou” na lavičce, před sebou vozík, plný suchého chleba a “obědvali”. Lidé je obcházeli, pro většinu z nich byla opravdu odpudivá - špinavá, s nateklou fialovou tváří, zavšivená, prolezlá svrabem, inkontinentní, zesláblá, že sotva chodila. Člověk, kterého Bůh stvořil k obrazu svému - žil jako pouhý živočich a také se tak choval. Pronásledovaná lidmi / jednou ji dokonce polili benzínem a chtěli podpálit / a proto nedůvěřivá, nemluvná, ale pro Boha byla vzácná a milovaná. Proto měl lepší plán pro její život. Přivedl ji na naši konferenci, v jednom dni ji daroval nový život v Ježíši Kristu, život v Božím království a novou Boží rodinu. Pro její záchranu spojil mnohé křesťany, kteří ji nesli na modlitbách a prakticky ji pomáhali. Ode dne jejího nového zrození začal Bůh dělat v jejím životě jeden zázrak za druhým. Nejdřív ji uzdravil z její inkontinence, následoval krátký pobyt v nemocnici a LDN a pak během 14 dnů umístění v domově důchodců. Sociální pracovnice, ač sama nevěřící, prohlásila toto umístění za zázrak. O umístění Táni se předtím marně pokoušela tři roky a pokud se ji nějakým způsobem podařilo Táňu dostat alespoň do nemocnice, druhý den z ní odešla.

Dnes Táňa Szebestová bydlí čtvrtý rok v domově důchodců ve Vítkovicích a navštěvuje naši církev. Stala se živým svědectvím Boží lásky a Božího milosrdenství. Pro našeho Boha není žádný člověk bezcenný a žádný případ beznadějný. A to je povzbuzením pro každého z nás.

zapsala Tánina sestra Jindřiška Olšarová, Ostrava, 1999

Dodatek:

Co se týká Táni Šebestové, tak ta začátkem tohoto roku už odešla k Pánu na věčnost, ale její svědectví je pořad aktuální, protože je mocné a pravdivé a ona si zachovala svojí víru.

Lumír Andrássy. Křesťanská mezinárodní misie Kravařská 8 Ostrava - Mariánské Hory. 709 00, červen 2003

Zobrazeno 18048x od 11. 06. 2003
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 1065x, aktuálně 3.03 bodů

Jak Tě svědectví oslovilo? 0 1 2 3 4 5  (5 = nejvíce)
Chcete-li sponzorovat překlad svědectví
"Boží domov pro bezdomovce"
z češtiny do...
  Cena za překlad Můžete zde:
...němčiny 300 Kč Sponzorovat
Proč sponzorovat překlady? Jak sponzorovat překlady?
Sponzor překladu
M M M, M
M
M
IČ: M
M
M
M, M, M M
tel.: M
M M
_ _ _, _
_
_
IČ: _
_
_
_, _, _ _
tel.: _
_ _
Kategorie
Ostatní (140)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (142)
Povzbuzení víry (153)
Vyslyšení modlitby (94)
Boží zásah (187)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (168)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (14)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví