Ježíš


Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
1 J 4,15

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Boží láska je mocnější než smrt!

Vítek Kašna

Byl obyčejný den, ráno mě všechno štvalo, ve škole nuda a když jsem dorazil domů, byl jsem vytočený ještě víc. Všechno bylo na nic. Potřeboval jsem pryč od všech problémů a stresů.. Boží láska je mocnější než smrt!
   Jaký jsem měl řešení? „Ubalím si pár jointů a pořádně se „zkouřím“..“ Takhle to chodilo každý den, o víkendech jsem svoje stavy podpořil flaškou alkoholu. S kámošem jsme šli ven, stočili jsme jointa a kouřili. Cítil jsem, jak mi otekly oči, ale místo smíchu přišla nervozita. Něco bylo špatně. Srdce mi bušilo rychleji, než obvykle.
   Věděl jsem, že něco není v pořádku. Nervózně jsem přešlapoval na místě. Marihuana mi vyvolala tachykardii.. Stál jsem na cestě v lese a ztrácel jsem sám nad sebou vládu. Během pár vteřin jsem upadl do bezvědomí. Srdce mi prostě bilo tak rychle, až to nestíhalo a dostalo zástavu. Po chvíli jsem pocítil slabý tlukot srdce a otevřel oči. První věc, kterou jsem udělal, bylo, že jsem pozvedl oči k nebi a řekl jsem: „Pane Bože, už to nikdy neudělám, ale prosím, ať se včas dostanu do nemocnice!“ Do nemocnice jsem se dostal včas, ale cesta byla taky perná… Po třech dnech strávených na jednotce intenzivní péče mě přesunuli na pokoj, kde jsem pobyl zbytek týdne. Měl jsem čas přemýšlet nad tím, proč jsem říkal v lese prosbu k Pánu Bohu. Připadalo mi to jako slušnej úlet. Vzpomínal jsem na to, co se v lese odehrálo. Byl jsem hodně slabej, a když jsem rozmýšlel o tom, co se stalo, roztřásl jsem se. Pořád jsem se snažil vracet se v myšlenkách zpět a najednou jsem prožil, co se dělo, když jsem byl v bezvědomí. Koukal jsem výšky na svoje tělo, jak leží nehybně na zemi. Jen jsem koukal a pociťoval hlubokou lítost. „Co sem to provedl? Koukni se na sebe, jaký jsi měl prázdný život! Co moje rodina? Kdybych mohl žít, tak by všechno bylo jinak...“ Kámoš mi nepomohl. Myslel, že mám jen „stav“, ale Bůh se o mě postaral a znovu mě „nastartoval.“
   V té době jsem Boha začal hledat. Volal jsem k němu, jestli je, že ho chci poznat. A On opravdu začal v mém životě živě jednat, dotýkat se mě a proměňovat. Od roku 2007, kdy se tohle stalo, jsem měl potíže se srdcem, ale Bůh ho úplně uzdravil.
Je to Boží láska, která mě proměnila. Ježíš čeká, až na Něj zavoláš a pozveš Ho do svého života. On ti dá to, co tenhle svět nemůže nabídnout. Nepřišel tě odsoudit, ale chce ti dát dárek. Plný život a opravdovou svobodu!

Bůh nám dal život proto, abychom s ním měli důvěrný vztah. Každý zhřešil a důsledkem hříchu je, že mnoho lidí Boha vůbec neznají. Existuje jediný způsob, jak znovu získat důvěrný vztah s Bohem a po smrti věčný život v nebi. Ten jediný způsob je, že vyznáš Ježíše Krista svými ústy jako svého Pána a Zachránce a v srdci uvěříš tomu, že Ježíš přišel na zem, obětoval se, aby Tě smířil s Bohem, byl vzkříšený a ŽIJE. "Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.(Římanům 10:9) Bůh tě miluje a proto chce, abys mohl žít. " Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život." (Jan 3:16)

Pokud chceš přijmout Ježíše jako svého Pána a Spasitele a pokud jsi uvěřil ve svém srdci, že za tebe zemřel a vstal z mrtvých, můžeš to vyjádřit třeba těmito slovy:
Pane Ježíši, prosím odpusť mi všechny zlé věci, které jsem udělal. Děkuji ti, že jsi dal svůj život za moje hříchy. Teď přijímám tvoje odpuštění a zvu tě do svého života. Buď Pánem mého života. Prosím sešli na mě svého Ducha svatého. Díky Ježíši
 
 
Vítek, 19 let jižní Čechy
Církev bratrská

Zobrazeno 17583x od 03. 06. 2011
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 686x, aktuálně 3.14 bodů

Jak Tě svědectví oslovilo? 0 1 2 3 4 5  (5 = nejvíce)
Sponzor překladu
M M M, M
M
M
IČ: M
M
M
M, M, M M
tel.: M
M M
_ _ _, _
_
_
IČ: _
_
_
_, _, _ _
tel.: _
_ _
Kategorie
Ostatní (140)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (142)
Povzbuzení víry (153)
Vyslyšení modlitby (94)
Boží zásah (187)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (168)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (14)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví

Blažena Bergerova panda-bla@seznam.cz
Milý Vítku, děkuji za tvé svědectví. Je skutečně ke chvále Boží v Pánu Ježíši, který je tak milosrdný. Mám vnuka v podobné situaci jakou popisuješ. Prosím, přimluv se za něho u Pána Boha, neboť jistě sám víš, že nějaké řeči a domluvy nejsou nic platné, jestliže ten dotyčný ,, Daniel,, žije v jakémsi rodinném neštěstí, kde nenachází cíl a smysl osobního života. Díky že ho chápeš a jsi ochoten věnovat mu svou přímluvu se mnou, jedinou věřící v rodině - babča
Maťka Ričková matkari@post.sk
wau veľmi pekný članok, nech sa darí :)