Ježíš


Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha;
1 J 5,1

Hier kannst du Zeugenaussagen von Menschen lesen,
die eine persönliche Erfahrung
mit Jesus gemacht haben

Sponzorovat články/svědectví můžou pouze registrovaní a přihlášení.
Pokud nejste přihlášení jako sponzor, můžete se přihlásit jako sponzor.
Pokud nejste zaregistrovaní jako sponzor, můžete se zaregistrovat jako sponzor.
Před vlastní registrací věnujte, prosím pozornost informacím o sponzorování:
Proč sponzorovat články/svědectví?
Jak sponzorovat články/svědectví?